Política de privacidad

Siendo muy importante para PURE LOVE la seguridad, la garantía y protección de los datos personales que nos facilitan nuestros Clientes y Usuarios, recomendamos que lea la siguiente Política de Privacidad.

Cuando Ud. accede a la Web pasa a tener la condición de Usuario y cuando compra nuestros productos bien en nuestra Web o en cualquier de nuestras tiendas, pasa a tener la condición de Cliente. La presente Política de Privacidad constituye junto con el Aviso Legal, las Condiciones Generales de Venta y la Política de cookies el conjunto de normas y políticas que regulan el uso de la Web, así como la relación entre PURE LOVE S.L. y el Usuario/Cliente y, en su caso, la compra online de productos Pure Love. La presente Política de Privacidad regula, en concreto, el tratamiento que PURE LOVE S.L., lleva a cabo de los datos de carácter personal de los Usuarios/Clientes.

Pure Love garantiza que tratará los datos personales cumpliendo con el Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos, y la legislación en materia de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSICE). A tal efecto, Pure Love informa de los siguientes aspectos:

 • PURE LOVE S.L.
 • UR Isuskiza Num 82, 48620 Plentzia, Vizcaya (Hiszpania)
 • NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ: B-01598325
 • Email: info@piticuiti.com
 • Numer telefonu: (+34) 651 888 724

Podanie danych przez Użytkowników/Klientów jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa podania żądanych danych może skutkować brakiem możliwości dostępu do usług, które tego wymagają lub brakiem możliwości dokonania zakupów w naszym e-Sklepie. W trakcie procesu zbierania danych, a także każdorazowo w przypadku żądania podania danych, Użytkownicy/Klienci są informowani o obowiązkowym lub dobrowolnym charakterze zbierania danych.

 • Kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową i/lub do e-Sklepu. Dane osobowe podane przez Użytkownika/Klienta, gdy przegląda on naszą stronę internetową; składa zamówienie jako klient lub gość; bierze udział w konkursie, losowaniu nagród lub promocji; kontaktuje się z nami z komentarzem, zapytaniem lub skargą za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta lub wysyła nam jakąkolwiek pisemną korespondencję (pocztą elektroniczną lub tradycyjną); gdy zapisuje się na otrzymywanie newsletterów i biuletynów na temat naszych produktów, otwarć sklepów, pchlich targów, wydarzeń lub promocji oraz gdy wysyła swoje CV, jeśli jest zainteresowany ubieganiem się o pracę lub tworzeniem części naszego zespołu itp.
 • W naszych sklepach i na naszych imprezach. Są to dane osobowe przekazywane przez Klienta podczas wypełniania naszych kartotek klientów, gdy odwiedza nasze punkty sprzedaży; gdy kupuje nasze produkty; gdy uczestniczy w pchlim targu itp.
 • Dane przekazywane przez Użytkowników/Klientów podczas przeglądania strony internetowej i/lub e-Sklepu: dane wynikające z zastosowania algorytmów do analizy np. rejestrów zakupów, w celu poznania zainteresowania naszych Klientów określonymi produktami, gustów, historii zakupów, promocji, przeglądania naszej strony internetowej itp.

DANE OSOBOWE I KONTAKTOWE

Informacje te dostarczają lub ułatwiają Użytkownikowi/Klientowi kontakt z PURE LOVE S.L., gdy ten rejestruje się w naszym serwisie https://piticuiti.com/ jako gość, klient, itp. wypełnia kartę Klienta lub gdy kontaktuje się w jakiejkolwiek sprawie z PURE LOVE S.L.

Te informacje to na przykład imię i nazwisko, data urodzenia, kraj, kierunek, miejsce zamieszkania dostawy, e-mail, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, itp. lub te, o które PURE LOVE S.L. może poprosić, aby uczestniczyć i przetwarzać wszelkie konsultacje lub prośby, które Użytkownicy/Klienci do nas przyjeżdżają.

Te informacje to na przykład imię i nazwisko, data urodzenia, kraj, kierunek, miejsce zamieszkania dostawy, e-mail, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, itp. lub te, o które PURE LOVE S.L. może poprosić, aby uczestniczyć i przetwarzać wszelkie konsultacje lub prośby, które Użytkownicy/Klienci do nas przyjeżdżają.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI, ROZLICZEŃ I SPRZEDAŻY

Informacje te są dostarczane lub udostępniane przez Użytkownika/Klienta podczas dokonywania zakupu naszych produktów i są to na przykład instrument płatniczy (karta kredytowa, karta debetowa) wybrana metoda wysyłki, zakupione produkty, szczegóły dotyczące wysyłki, szczegóły dotyczące faktury, miejsce zakupu, preferencje, zwroty, refundacje itp.

INFORMACJE NA TEMAT INTERAKCJI I PREFERENCJI NASZYCH UŻYTKOWNIKÓW/KLIENTÓW

PURE LOVE S.L., aby ulepszyć i poznać produkty, które bardziej odpowiadają naszym Użytkownikom/Klientom, gromadzi, zapisuje i przetwarza wszystkie informacje dotyczące preferencji i gustów (historia zakupów, nawyki i preferencje), na przykład o dodaniu produktów do “Moich ulubionych” lub o wybraniu preferowanego języka, itp.

INFORMACJE O URZĄDZENIACH I KORZYSTANIU Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

PURE LOVE S.L. gromadzi i przetwarza informacje dotyczące urządzeń, z których Użytkownicy/Klienci wchodzą na naszą stronę internetową, czyli czy jest to komputer czy telefon komórkowy, kierunek IP, sposób korzystania z sieci, itp.

INFORMACJE O KARIERZE I CV

PURE LOVE S.L. gromadzi i przetwarza wszystkie dane osobowe, informacje naukowe, zawodowe i programowe, jak również dane kontaktowe, które Użytkownicy przekazują nam, gdy ubiegają się o pracę lub przedstawiają kandydaturę do którejkolwiek z ofert pracy lub wakatów. Gromadzone przez nas dane osobowe, naukowe, zawodowe, programowe i kontaktowe to te, które Użytkownicy przekazują nam w danym momencie za pośrednictwem swojego CV, takie jak dotychczasowe doświadczenia zawodowe, dane dotyczące szkoleń i nauki itp.

PURE LOVE S.L. ustala, że na podstawie zasady ograniczenia celu, dane osobowe będą gromadzone wyłącznie dla określonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celów i nie będą traktowane w sposób niezgodny z powyższymi celami. Cele są następujące:

 • Aby zarządzać, rozwijać i realizować zakup naszych produktów.

Wykorzystywane są dane osobowe takie jak podstawowe dane osobowe, dane kontaktowe, dane dotyczące zakupu, dane dotyczące płatności, informacje o sprzedaży oraz wszelkie inne dane ściśle niezbędne do realizacji tego celu:

 • Do zarządzania, administrowania i przetwarzania zakupu naszych produktów, do działań administracyjnych, księgowości, do przetwarzania wszelkich incydentów lub zapytań w związku z procesami zakupu oraz do zarządzania wszelkimi zwrotami, reklamacjami lub wycofaniem zakupionych produktów, gwarancji, komunikacji z Klientem w przypadku jakiegokolwiek problemu związanego z zarządzaniem lub dostawą zamówienia itp. oraz
 • Wypełnienie obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa, regulacje lub ustawodawstwo.

Dane będą przechowywane tak długo, jak długo utrzymywane są relacje i nie zażądano ich usunięcia, a w każdym razie zgodnie z obowiązującymi prawnymi okresami przedawnienia. Jeśli nie podasz niezbędnych do tego celu danych, zakup naszych produktów nie będzie możliwy.

DO ZARZĄDZANIA I PRZETWARZANIA USŁUG ZAMÓWIONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA/KLIENTA.

Wykorzystywane będą dane osobowe Użytkownika (dane osobowe i kontaktowe) oraz wszelkie inne dane ściśle niezbędne do spełnienia żądania i dalszego postępowania w związku z każdym pytaniem, wątpliwością, reklamacją, roszczeniem, które Użytkownik/Klient może do nas zgłosić lub złożyć.

Dane będą przechowywane tak długo, jak długo utrzymywane są relacje i nie zażądano ich usunięcia, a w każdym razie zgodnie z obowiązującymi prawnymi okresami przedawnienia. W przypadku niepodania danych niezbędnych do tego celu, nie będzie możliwe wykonanie usługi, o którą prosi Użytkownik/Klient.

 • Użytkownik akceptuje, że wszystkie jego dane osobowe zostaną przekazane w całości do Aplazame od momentu, w którym użytkownik inicjuje zawarcie umowy o usługę odroczonej płatności oferowaną przez Aplazame przy wyborze sposobu płatności. Akceptacja ta rozciąga się na osoby trzecie, które mogą potrzebować dostępu do plików w celu prawidłowego wykonania umowy.

DO ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z NASZYMI UŻYTKOWNIKAMI/KLIENTAMI

W celu wysyłania informacji i newsletterów dotyczących produktów, usług i zaproszeń na wydarzenia dotyczące naszej marki (organizowane przez nas); oferowania promocji, rabatów i innych spersonalizowanych usług; zaproszeń do konkursów, loterii i innych inicjatyw dla klientów lub Użytkowników; w celu oceny i poprawy jakości i wyboru naszych usług i produktów zgodnie z potrzebami i preferencjami Użytkowników/Klientów; rozwijać nowe produkty i usługi w oparciu o preferencje Użytkowników/Klientów; analizować i przeprowadzać statystyki i badania dotyczące zainteresowań, preferencji lub trendów użytkowania Użytkowników/Klientów; projektować strategie reklamowe, targetowanie behawioralne, marketing i/lub merchandising.

W celu wysyłania informacji handlowych oraz marketingu naszych produktów, promocji, zaproszeń do konkursów, gradacji itp., PURE LOVE S.L. będzie mogła korzystać z tradycyjnych środków kontaktu (poczta i telefon) i/lub cyfrowych i zautomatyzowanych (e-mail, SMS, telefon i inne kanały cyfrowe) i będziemy mogli wysyłać te komunikaty, jeśli Użytkownik/Klient wyraźnie zgodził się na ich otrzymywanie. W każdej chwili Użytkownik/Klient może zrezygnować z subskrypcji lub wypisać się z niej.

Dane będą przechowywane tak długo, jak długo Użytkownik/Klient nie zażąda anulowania, ponieważ rozumiemy, że jest on nadal zainteresowany otrzymywaniem wyżej wymienionych komunikatów. W przypadku niepodania niezbędnych do tego celu danych, nie będzie możliwe informowanie Użytkownika/Klienta o naszych nowościach, promocjach, losowaniach i wydarzeniach.

ZARZĄDZANIE PROCESAMI SELEKCJI KANDYDATÓW I ICH REALIZACJA

Dane osobowe przekazywane przez kandydatów będą wykorzystywane w celu przekazywania ewentualnych ofert pracy, a także w procesach selekcji, które mogą być interesujące dla kandydata ze względu na spełnienie przez niego odpowiednich wymagań.

Podane dane osobowe będą przechowywane przez czas, który PURE LOVE S.L. uzna za konieczny ze względu na predyspozycje i kwalifikacje kandydata oraz potrzeby kontraktowania firmy lub do momentu, gdy kandydat zażąda ich usunięcia.

Kiedy Klient kupuje nasze produkty, może być konieczne przekazanie niektórych danych osobowych stronom trzecim w celu przetworzenia i zarządzania zakupem, na przykład:

 • Dane kontaktowe lub wysyłkowe, których przekazanie firmom transportowym i kurierskim może okazać się niezbędne w celu realizacji zakupów produktów, które Klient realizuje z PURE LOVE S.L.
 • Twoje dane osobowe i/lub szczegóły płatności, których przekazanie firmom obsługującym karty kredytowe, bankom i innym firmom może być konieczne w celu przetworzenia transakcji dokonywanych przez Ciebie w naszym e-Sklepie.

W każdym przypadku, zgodnie z ustaleniami obowiązującego rozporządzenia, PURE LOVE S.L. przekaże tylko te dane osobowe Klienta, które są bezwzględnie konieczne, a trzecim adresatom tychże, będzie mogła przetwarzać dane osobowe jedynie w celu przetworzenia i zarządzania zakupem produktu.

Użytkownik akceptuje, że wszystkie jego dane osobowe zostaną przekazane w całości do Aplazame od momentu, w którym użytkownik inicjuje zawarcie umowy o usługę odroczonej płatności oferowaną przez Aplazame przy wyborze sposobu płatności. Akceptacja ta rozciąga się na osoby trzecie, które mogą potrzebować dostępu do plików w celu prawidłowego wykonania umowy.

PURE LOVE S.L. nie przekazuje osobom trzecim danych osobowych, które Klienci/Użytkownicy przekazują nam za pośrednictwem sieci, z wyjątkiem sytuacji, gdy ujawnienie ich jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawne, dla celów sądowych lub dla właściwego organu, a także gdy musimy przekazać niezbędne informacje z logicznego powodu korzystania z usługi.

 • Prawo dostępu: Prawo do uzyskania potwierdzenia, czy PURE LOVE S.L. przetwarza dane osobowe, które go dotyczą, czy nie.
 • Prawo do przenoszenia: W każdym przypadku, gdy PURE LOVE S.L. przetwarza dane osobowe za pomocą środków zautomatyzowanych na podstawie zgody lub umowy, Użytkownik/Klient ma prawo do otrzymania kopii swoich danych w ustrukturyzowanym formacie, o powszechnym zastosowaniu i mechanicznym odczycie przeniesionych na jego nazwisko lub na osobę trzecią. Będzie on zawierał wyłącznie podane przez Ciebie dane osobowe.
 • Prawo do sprostowania: prawo do uzyskania sprostowania niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych, które go dotyczą. Jeśli Klient posiada konto w naszym e-Sklepie, może w nim edytować swoje dane osobowe.
 • Prawo do usunięcia lub prawo do zapomnienia: Prawo do uzyskania usunięcia wszelkich danych osobowych, które PURE LOVE S.L. przetwarza w dowolnym momencie, z wyjątkiem następujących sytuacji: jeśli ma zamówienie oczekujące na całkowitą lub częściową realizację; ma zaległy dług wobec PURE LOVE S.L., ma jakieś wątpliwości lub roszczenia oczekujące na rozwiązanie z usługami zwrócenia uwagi na klienta i jeśli dokonał jakiegoś zakupu, za co zachowamy jego dane osobowe w związku z transakcją dla celów podatkowych i regulacyjnych.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu: Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu PURE LOVE S.L. Nie będziemy kontynuować przetwarzania danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione motywy przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami użytkownika, lub w celu sformułowania, wykonania lub obrony roszczeń.

Z praw tych będzie można skorzystać za pomocą komunikacji z PURE LOVE S.L. na adres e-mail info@piticuiti.com lub pisząc na adres PURE LOVE S.L. UR Isuzkiza Num 82, 48620 Plentzia, Vizcaya.

 • Prawo do sprzeciwu wobec otrzymywania informacji handlowych i marketingowych: prawo do sprzeciwu wobec otrzymywania informacji handlowych i marketingowych. W każdej chwili Użytkownicy/Klienci mogą zrezygnować z subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami, które są wskazane w stopce każdego z komunikatów elektronicznych wysyłanych przez PURE LOVE S.L.
 • Prawo do złożenia skargi do organu kontrolnego: jeśli uważasz, że PURE LOVE S.L. traktuje Twoje dane w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ochrony danych.

PURE LOVE S.L. zastrzega sobie prawo do jednostronnej modyfikacji niniejszej Polityki prywatności w konsekwencji, między innymi, okoliczności: (I) zmiany w sieci; (II) zmiany w zakresie przetwarzania lub celów danych osobowych; (III) zmiany lub rozwój sytuacji prawnej lub (IV) ustanowienie nowych kryteriów przez hiszpańską agencję ochrony danych lub inny właściwy organ.

W związku z tym PURE LOVE S.L. zaleca Użytkownikowi dokładne zapoznanie się z Polityką prywatności obowiązującą w momencie wejścia na stronę internetową, a w każdym razie przed rejestracją, subskrypcją lub zakupem produktu naszej marki.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, konsultacji lub informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub w celu przesłania nam jakiejkolwiek sugestii lub roszczenia, możesz skontaktować się z PURE LOVE, S.L. wysyłając e-mail na adres info@piticuiti.com lub pisząc na adres PURE LOVE S.L. UR Isuzkiza Num 82, 48620 Plentzia, Vizcaya.